09/2017

www.AdvokatTalsnes.no
Gå til innhold

ForeldreansvarLagmannsretten avsa nylig en dom som nektet far
foreldreansvar.

Som alltid la vekten avgjørende vekt på barnets beste.

Ettersom barnet hadde et særskilt behov for ro,…
Advokat Talsnes | 19/9/2017
________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@advokattalsnes.no


Advokat Talsnes
Tilbake til innholdet